Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Среща на Областния управител с животновъди, зеленчукопроизводители, производители на плодове и научни работници в областта на земеделието

Днес, 01 юли 2013 година, в Областна администрация Бургас  г-н Маринов проведе работна среща с  животновъди, зеленчукопроизводители, производители на плодове и представители на Опитните станции и Институти по земеделие в област Бургас.

Срещата се проведе по негово искане. Присъстваха:

Лидия Станкова- директор ОД „Земеделие“- Бургас

Румен Люцканов – председател на Асоциация на животновъдите в Странджа

Доц.д-р Драгомир Вълчев – директор Институт по земеделие – Карнобат

Д-р Дора Борисова – Опитна станция по земеделие

Никола Недялков – Сдружение на производителите на плодове и зеленчуци

Марияна Петкова- от Сдружение на производителите на плодове и зеленчуци

И експертите от Областна администрация:

Нейка Новакова- директор дирекция АКРРДС в ОА-Бургас

Милена Кирова- началник отдел „ПНО“ – ОА-Бургас

Силвия Димитрова – началник отдел „ДС“- ОА-Бургас

Марина Дичева- главен експерт „РРТУ“- ОА-Бургас

След встъпителните думи от страна на Областния управител Павел Маринов и заявеното от него желание за активен диалог и конкретни действия в посока подобряване условията за работа на земеделците в региона, последователно се изказаха  представителите на животновъдите, зеленчукопроизводителите, производителите на плодове, както и представителите на Опитните станции и Института по земеделие. Те споделиха своите проблеми и виждания, относно възможностите на държавата за подпомагане на работата им.

В сферата на животновъдството очакват подобряване на административните условия за тези, които вече гледат животни и искат да развиват стопанството си и привличане на нови инвеститори в сферата на животновъдството.

Активна рекламна кампания за традиционните и по-добри качества на българската продукция спрямо вносната, която обикновенно е ГМО, поискаха зеленчукопроизводителите, а производителите на плодове – да се отрегулират проблемите с нерегламентирания внос и да бъде засилен контрола върху вноса на посадъчен материал.  

Научните работници очакват съдействие за изясняване статута на опитните станции, тъй като в момента техен принципал е министерството, а са регистрирани по Търговския закон.

            Като решения се оформиха: провеждане на срещи с представителите на всеки отрасъл, както следва:

17 юли 2013 година, гр. Поморие - Работна среща с производителите на плодове и зеленчуци :

22 юли 2013 година, гр. Средец - Разширена среща с животновъдите относно развитие на високопланинско животновъдство

29 юли 2013 година, гр. Карнобат - Работна среща с научни работници

 

Нели Гергова

Гл. Експерт  РРТУ

056/ 894 174

0886 620 004

nellygergova@abv.bg

Added : Monday, 01 July 2013 00:00 top back 2336 pdf