Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
«ДЕН НА КМЕТА » И «СРЕЩИ НА МЯСТО» КАТО РЕШЕНИЯ ОТ СРЕЩАТА НА ПАВЕЛ МАРИНОВ С КМЕТОВЕТЕ

Днес Областният управител Павел Маринов проведе първата си работна среща с кметовете.
В началото на разговора Маринов сподели виждането си относно необходимостта от добра съвместна работа между местните и регионални власти и че е особено важно - да се изведат на преден план приоритетите на всяка община, с цел да се набележат престоящи стъпки по изпълнението на Областната стратегия за развитие. Предложи на присъстващите да споделят проблемите и вижданията си за бъдещо ползотворно партньорство.
Първи взе думата Георги Димитров, кмет на Община Карнобат, който каза, че по принцип кметовете винаги са си партнирали добре, независимо от партийната си принадлежност,  защото проблемите на всеки от тях  е част от проблемите на областта като цяло и често пъти решението не е по силите само на един, заедно са по-силни в отстояване на позиция,  както пред държавната, така и пред законодателната власт. Димитров наблегана на факта, че много от въпросите, които те тепърва ще поставят пред Областния управител ще бъдат неудобни, но е важно да се работи в името на хората и те да виждат това. Пожела на г-н Маринов да бъде здрав и силен и да разчита на тях.
Останалите кметове също споделиха наболелите си проблеми, които се оказаха общи, касаещи  стопанисването на плажните ивици, местните данъци, закъснението по отношение усвояване на европейските средства в някои общини и невъзможността в  други да участват във всички програмни процеси, поради направената нова, съгласно закона, категоризация, за какъвто случай сподели зам. кмета на Руен, Иб Мустафа – Община Руен може да кандидатства  само по проекти, касаещи развитие на селското стопанство.
В края на срещата всички се обединиха около идеята  – Областният управител да  определи «Ден на Кмета» и да провеждат срещи по конкретни теми. Друго тяхни предложения, които срещнаха разбиране от страна на г-н Маринов бяха – при всяко посещение на Министър в региона,  Областният управител да уговаря  време за среща на министъра с кметовете. Кметът на Малко Търново предложи на г-н Маринов «Срещи на място», за да се запознава с проблемите им, защото «отблизо нещата са по-реални».
 
По втора точка от дневния ред г-жа Мария Лазарова, мениджър на кампанията на БТВ Медия Груп  „Да изчистим България”, след като благодари на кметовете за приноса им за отличното представяне на цялата област в почистването през май, запозна присъстващите с предстоящите  летни кампании по почистване на Стара планина през юли  и Черноморското крайбрежие през август.
 

Added : Wednesday, 26 June 2013 00:00 top back 2293 pdf