Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Старите плажове с нови имена

В момента текат обществени обсъждания за промяна на наименованията на 34 плажни ивици в област Бургас. Това не са новообразувани или неизвестни за държавите плажове, а промяната в имената се налага с цел ясна идентификация на обектите, така например плажовете „Равда- Национална спортна академия“, „Равда- ХТИ“ и „Равда- Академика“ е предложено да се наричат „Акротирия- изток“, „Акротирия“ и „Акротирия- запад“, както е и името на местността, където те са разположени. Голяма част от тези 34 плажа имат своите наематели или концесионери. За други нееднократно  са били провеждани търгове за отдаване, но желаещи за стопанисването им не са се явили.
Само малка част от обявените за обсъждане имена са на новообразувани плажни ивици. Обсъждат се и имена за новите плажове получени след разделянето на съществуващи такива, но с голяма площ. От направеното към момента заснемане става ясно, че броят на новообразуваните плажове в област Бургас е 5 в община Несебър и 6 в община Царево.
Относно спекулации в публичното пространство за умишлено незаснемане на отделни плажове пред частни имоти, Областният управител Константин Гребенаров коментира, че такова нещо няма да бъде допуснато и още преди няколко месеца е била подадена информация за тях до МРРБ, а заснемането вече е направено.
„ Идеята всички плажове да бъдат ясно идентифицирани чрез заснемане беше инициирана от мен и колегите областни управители на Варна и Добрич. Надявам се процедурите да бъдат финализирани съвсем скоро и  всички да имат пълна информация за плажните ивици в региона. Това е начинът да защитим правото на свободен достъп до брега на всеки гражданин“- допълни Гребенаров. 

Added : Friday, 31 May 2013 00:00 top back 2060