Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

Днес, 15 май 2013 година, в сградата на Областна администрация Бургас се проведе Редовно заседание на ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ под председателството на заместник областния управител Атанас Терзиев. Участие в заседанието от Областна администрация взеха още г-жа Севдалина Турманова, заместник областен управител, г-жа Милена Лакова, главен секретар, както и членовете на ОСС.

В първа точка от дневния ред на заседанието бе включена презентация от Генералния директор на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, доц. д-р Георги Корчев на тема „Оперативни системи за ранно предупреждение на опасни явления от хидрометеорологичен произход и използване на резултатите им за вземане на управленчески решения“.

Доц. Корчев сподели, че Бургас е първият град, от който започва мултимедийната си презентация и запозна членовете на ОСС, представителите на държавните институциите и общинските администрации с възможностите, които Системите за ранни предупреждения за опасни и особено опасни явления, разработки на НИМХ към БАН за нуждите на институциите, могат да предоставят чрез секторни анализи или модели в конкретни области. Такива например са замърсяването на въздуха от промишлени източници, състоянието на трансграничните реки, влиянието на ураганите, на ветровите вълни върху крайбрежните разливи и др.

Използвайки предоставената информация институциите ще бъдат в състояние своевременно да вземат правилните управленски решения за справяне с кризисните бедствени ситуации.

Added : Wednesday, 15 May 2013 00:00 top back 2199 pdf