Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Съобщения

 • Покана до „Анан” ЕООД,

  Thursday, 02 August 2012 00:00 | Thursday

  № 91-97-158(2)/02.08.2012 г. ДО„Анан” ЕООД,Управител Стоян Панайотов Димитровадрес: гр.Варна, район Младост,ж.к.Младост, бл.165, ет.5, ап.43,чрез пълномощника Мартин Христов Атанасов Относно: морски плаж „Черноморец”, находящ се в гр.Черноморец, община Созопол   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,  С писмо изх. № 91-97-158(1)/01.08. 2012 г., сте…
 • Уведомление до „Анан” ЕООД

  Wednesday, 01 August 2012 00:00 | Wednesday

  № 91-97-158(1)01.08.2012 г. ДО „Анан” ЕООД,Управител Стоян Панайотов Димитровадрес: гр.Варна, район Младост,ж.к.Младост, бл.165, ет.5, ап.43,чрез пълномощника Мартин Христов Атанасов  Относно: морски плаж „Черноморец”, находящ се в гр.Черноморец, община Созопол  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,  С настоящото и на основание чл. 61, ал.…
 • Уведомление АПК Резово

  Monday, 23 July 2012 00:00 | Monday

  Изх. № 26-00-418(1)/23.07.2012 г. ДО СТЕФКА СОТИРОВА ДИНКОВА,УПРАВИТЕЛ НА “КД” ЕООДУЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ” № 9ГР. БУРГАС С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата на Областна администрация…
 • Уведомление АПК Обзор

  Monday, 23 July 2012 00:00 | Monday

  Изх. № 26-00-364(1)/23.07.2012 г. ДО РАЛИ БИНЕВ ПЕНКОВ,В КАЧЕСТВОТО МУНА ЕТ “РАЛИ ПЕНКОВ”УЛ. „АБОБА” № 11, ЕТ. 5ГР. ОБЗОР С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата…
 • Отговор на ДМИТРИЙ ДОМАЕВ

  Tuesday, 17 July 2012 00:00 | Tuesday

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 26-00-318/04.06.2012 г. ДО ДМИТРИЙ ДОМАЕВУПРАВИТЕЛ НА „ЛИДИНГ” ЕООДУЛ. СПОРТНА 5 ГР. БУРГАС  Уважаеми господин ДОМАЕВ,  Предвид обстоятелството, че недвижим имот, представляващ част от поземлен имот № 307, с площ от 80 кв.м., разположен в съседство до сградата, собственост…
 • Отговор на молба на Виолета Накова

  Thursday, 10 May 2012 00:00 | Thursday

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 94-00-330/04.05.2012 г. ДО ВИОЛЕТА КАМЕНОВА НАКОВА УЛ. „ЛЕРМОНТОВ” № 38, ЕТ. 2 ГР. БУРГАС ПК 8000 КОПИЕ ДО: ДИМИТЪР НИКОЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" 26 8000 БУРГАС КОПИЕ ДО: АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БУЛ.…
 • Отговор на молба на Стойка Велева

  Thursday, 10 May 2012 00:00 | Thursday

  ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 94-00-338(5)/07.05.2012 г. ДО СТОЙКА СТЕФАНОВА ВЕЛЕВА УЛ. „ЛЕРМОНТОВ” № 38 ГР. БУРГАС ПК 8000 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛЕВА,    Във връзка с подадена от Вас молба с вх. № 94-00-338(2)/10.04.2012 г., с която сте поискала да Ви се издаде писмо,…
 • Отговор на молба на Атанас Атанасов

  Friday, 08 January 2010 00:00 | Friday

  Р е п у б л и к а      Б ъ л г а р и я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС № 94АА-154/08.01.2010г. До Атанас Илиев Атанасов ж.к. „Зорница” блок № 14, ет.18, ап.106 гр.Бургас ул. „Заводска”№ 1 Район…

‹‹   42 43 44 45