Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Плажни търгове

 • Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Морски плаж „Черноморец”

  Monday, 09 July 2012 00:00 | Monday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповед № РД-02-14-633/20.04.2010год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която са делегирани правомощия…
 • Tърг за отдаване под наем на морски плаж „КРАЙМОРИЕ”

  Wednesday, 27 June 2012 00:00 | Wednesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповед № РД-02-14-209/03.02.2011 год., на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която са делегирани…
 • Обява за отдаване под наем на морски плаж „ЧЕРНОМОРЕЦ”

  Monday, 18 June 2012 00:00 | Monday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповед № РД -02-14-633 от 20.04.2010 год., на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с…
 • Договори за отдаване на плажове

  Tuesday, 27 March 2012 00:00 | Tuesday

  Договор АлепуДоговор Бургас - централенДоговор ИраклиДоговор Крайморие - северДоговор Крайморие - югДоговор КраймориеДоговор Къмпинг ДелфинДоговор Обзор - детски лагериДоговор Поморие - почивни станцииДоговор Сарафово - югДоговор Устие на река ВелекаДоговор Царево попски
 • Търгове за отдаване под наем на морски плажове

  Tuesday, 13 March 2012 00:00 | Tuesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповеди № РД -02-14-633 от 20.04.2010 год., № РД-02-14-09/03.02.2011год. и № РД-02-14-760/11.04.2011г. на Министъра на…
 • Малък плаж ЛОЗЕНЕЦ

  Monday, 04 July 2011 00:00 | Monday

  ДОГОВОР ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МОРСКИ ПЛАЖ “МАЛЪК ПЛАЖ ЛОЗЕНЕЦ”, намиращ се в община царево, ОБЛАСТ БУРГАС [ pdf - 204KB ] [ doc - 292KB ]
 • Морски плажове ОБЗОР

  Friday, 01 July 2011 00:00 | Friday

  Провеждане на 30.08.2011 г. на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плажове: 1. Морски плаж „ОБЗОР - ЮГ” 2. Морски плаж „ОБЗОР – ДЕТСКИ ЛАГЕРИ” [ pdf - 75KB ] [ doc - 49KB ]

  1 2