Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Наем

 • Отдаване под наем в ПЗ “Север”, гр.Бургас

  Tuesday, 09 October 2012 00:00 | Tuesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44,  ал. 1  от ЗДС и Заповед № РД-10-221/05.10.2012 г. на Областния управител    на област Бургас, О Б Я В Я В А:  Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под…
 • Отдаване под наем на обект за обществено хранене в гр.Бургас

  Wednesday, 26 September 2012 00:00 | Wednesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-212/25.09.2012 г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на повторен търг с тайно наддаване…
 • Отдаване под наем в ПЗ “Север”, гр.Бургас

  Friday, 17 August 2012 00:00 | Friday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44,  ал. 1  от ЗДС и Заповед №РД-10-175/15.08.2012 г. на Областния управител    на област Бургас, О Б Я В Я В А : Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под…
 • Отдаване под наем на 100 кв.м в с.Лозенец, за разполагане на преместваем обект

  Friday, 06 July 2012 00:00 | Friday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАСНа основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-143/05.07.2012 г. на Областен управител Бургас О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване…
 • Търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене - бистро в Бургас

  Wednesday, 20 June 2012 00:00 | Wednesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-130/19.06.2012 г.  О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за…
 • Паркинг в ПИ

  Friday, 08 June 2012 00:00 | Friday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-120/08.06.2012г. ОБЯВЯВА:  1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот - публична…
 • Търг за отдаване под наем на почивна станция в гр. Обзор

  Friday, 18 May 2012 00:00 | Friday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС   На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-96/16.05.2012 г.  О Б Я В Я В А :  1. Провеждане на търг с тайно наддаване…
 • Търгове за отдаване под наем на морски плажове

  Tuesday, 13 March 2012 00:00 | Tuesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, чл.7, ал.6, във вр. с ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Заповеди № РД -02-14-633 от 20.04.2010 год., № РД-02-14-09/03.02.2011год. и № РД-02-14-760/11.04.2011г. на Министъра на…
 • Търг за имот в с. Лозенец

  Friday, 17 February 2012 00:00 | Friday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-37/15.02.2012 г. на Областен управител Бургас О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с явно наддаване за…
 • Паркинг в ПИ

  Tuesday, 31 January 2012 00:00 | Tuesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-21/27.01.2012 г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за…

‹‹   5 6 7 8 9