Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Наем

 • Провеждане на пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем

  Friday, 26 July 2013 00:00 | Friday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС    На основание чл. 44,  ал. 1  от ЗДС и Заповед №РД-10-144/24.072013г. на Областния управител    на област Бургас,   О Б Я В Я В А :             Провеждане на  пореден търг с…
 • Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на имот

  Monday, 01 July 2013 00:00 | Monday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС          На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-131/28.06.2013 г.                                            О Б Я В Я В А :        …
 • Провеждане на търг с явно наддаване

  Wednesday, 10 April 2013 00:00 | Wednesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС          На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка със Заповед № РД-10-69/05.04.2013 г. на Областния управител на област БургасО Б Я В Я В А :                   1.…
 • Провеждане на търг с явно наддаване

  Friday, 22 March 2013 00:00 | Friday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС          На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-50/14.03.2013  г. на Областния управител на област Бургас                                            О Б Я В Я В А :  …
 • Търг за отдаване под наем на нежилищен имот в гр. Обзор

  Wednesday, 20 March 2013 00:00 | Wednesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС         На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областния управител Бургас № РД-10-10-51/14.03.2013 г.                           …
 • Търг за отдаване под наем на магазин находящ се в гр.Бургас

  Thursday, 20 December 2012 00:00 | Thursday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-274/19.12.2012 г.  О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с явно наддаване за…
 • Търговски обект

  Thursday, 20 December 2012 00:00 | Thursday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10 РД-10-272/18.12.2012 г.  О Б Я В Я В А :  1. Провеждане на трети търг с тайно…
 • Търг за отдаване под наем на имот находящ се в ПЗ “Север”, гр.Бургас

  Monday, 17 December 2012 00:00 | Monday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44,  ал. 1  от ЗДС и Заповед №РД-10-269/15.12.2012 г. на Областния управител на област Бургас, О Б Я В Я В А:  Провеждане на  пореден търг с тайно наддаване за отдаване под…
 • Отдаване под наем на бивша Почивна станция на БНБ, находяща се в гр. Обзор

  Friday, 02 November 2012 00:00 | Friday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-236/31.10.2012 г.  О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с явно наддаване за…
 • Отдаване под наем на жилище в гр.Бургас

  Tuesday, 16 October 2012 00:00 | Tuesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед № РД-10-228/15.10.2012  г. на Областен управител на област Бургас  О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с явно…

‹‹   4 5 6 7 8 9