Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Продажби

 • Продажба на имот

  Friday, 02 November 2012 00:00 | Friday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44,  ал. 1 и чл. 42, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл. 49, ал. 1 от ЗДС и Заповед № РД-10-240/01.11.2012 г. на Областния управител на област Бургас, О Б Я…
 • Продажба на имот в с. Огнен

  Wednesday, 10 October 2012 00:00 | Wednesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-222/05.10.2012 г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за…
 • Продажба на имот в с. Драганци

  Friday, 17 August 2012 00:00 | Friday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-174/15.08.2012г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба…
 • Продажба на имот по КККР на с. Емона

  Thursday, 26 July 2012 00:00 | Thursday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповеди на Областен управител Бургас: № РД-10-159/26.07.2012 г.; № РД-10-160/26.07.2012 г.и № РД-10-161/26.07.2012 г.  О Б Я В Я В А : Провеждане на…
 • Продажба на имот в гр.Бургас, ул. “Славянска” №45

  Monday, 02 July 2012 00:00 | Monday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44,  ал. 1 и чл. 42, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл. 49, ал. 1 от ЗДС и Заповед №РД-10-139/29.06.2012 г. на Областния управител на област Бургас, О Б Я В…
 • Поземлен имот в гр. Карнобат

  Wednesday, 23 May 2012 00:00 | Wednesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-105/21.05.2012г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба…
 • Продажба на апартамент

  Thursday, 15 March 2012 00:00 | Thursday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас  № РД-10-59/13.03.2012 г.; О Б Я В Я В А :  Търг с тайно наддаване за продажба на апартамент…
 • Продажба на движими вещи

  Tuesday, 27 December 2011 00:00 | Tuesday

  ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал.1, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.18, чл.20 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи -…
 • Продажба на апартамент

  Tuesday, 27 December 2011 00:00 | Tuesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас  № РД- 10-288/22.12.2011 г.; О Б Я В Я В А :   Търг с тайно наддаване за продажба…
 • Продажба на имоти

  Wednesday, 21 December 2011 00:00 | Wednesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповеди на Областен управител Бургас: № РД-10-281/20.12.2011г.; № РД-10-286/21.12.2011г.; № РД-10-285/21.12.2011г.; О Б Я В Я В А : 1. Търгове с тайно наддаване…

‹‹   6 7 8 9 10