Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns

 Продажби

 • Продажба на апартамент

  Thursday, 15 March 2012 00:00 | Thursday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС  На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас  № РД-10-59/13.03.2012 г.; О Б Я В Я В А :  Търг с тайно наддаване за продажба на апартамент…
 • Продажба на движими вещи

  Tuesday, 27 December 2011 00:00 | Tuesday

  ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал.1, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.18, чл.20 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи -…
 • Продажба на апартамент

  Tuesday, 27 December 2011 00:00 | Tuesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас  № РД- 10-288/22.12.2011 г.; О Б Я В Я В А :   Търг с тайно наддаване за продажба…
 • Продажба на имоти

  Wednesday, 21 December 2011 00:00 | Wednesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповеди на Областен управител Бургас: № РД-10-281/20.12.2011г.; № РД-10-286/21.12.2011г.; № РД-10-285/21.12.2011г.; О Б Я В Я В А : 1. Търгове с тайно наддаване…
 • Поземлен имот в с. Атия

  Wednesday, 19 October 2011 00:00 | Wednesday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС във връзка със Заповед на Областен управител Бургас № РД-10-232/17.10.2011г. О Б Я В Я В А : 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба…
 • Търг с явно наддаване за апартамент в к/с „Меден Рудник”

  Sunday, 16 October 2011 00:00 | Sunday

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС На основание чл. 49 от ЗДС във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 45, ал. 3 от ЗДДС с оглед на жилищния характер на имота и…

‹‹   4 5 6 7