Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Контакти

Адрес за кореспонденция

8000 Бургас
ул. "Цар Петър" №1
тел. 056 842 872
факс: 056 840 481
oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Работно време на администрацията:
понеделник - петък
9:00 - 17:30

Работно време за обслужване на граждани в архивите на имотите:
понеделник - петък
10:30 - 12:00
13:00 - 15:00

Работно време с граждани в приемната на деловодството :
понеделник - петък
13:00 - 16:00

БУЛСТАТ 000056757

Банкови сметки:

BG86 UNCR 7630 3100 1144 24   ТРАНЗИТНА
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ,ОБЕЩЕТЕНИЯ И ТАКСИ

BG60 UNCR 7630 3300 0002 70    НАБИРАТЕЛНА
ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ


Пламен Янев- oбластен Управител
email:
governor@bs.government.bg
телефон :056 89 41 49

Владимир Крумов - Зам. oбластен управител
email:
vladimir.krumov@bs.government.bg
телефон : 056 89 41 16

Павлин Иванов- Зам. областен управител
email:
pavlin.ivaov@bs.government.bg
телефон
: 056 89 41 16

Светла Кралева - "Връзки с обществеността"
Директен телефон : 056 89 41 22

Милена Кирова - Директор на дирекция "Обща администрация"
Директен телефон : 056 89 41 75

Нейка Новакова - Директор на дирекция "Специализирана администрация"
Директен телефон : 056 89 41 17

Деловодство - "Център за административно обслужване"
Директен телефон : 056 84 28 72

Информация
Директен телефон : 056 89 41 44

top back