Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Контакти

Адрес за кореспонденция

8000 Бургас
ул. "Цар Петър" №1
тел. 056 842 872
факс: 056 840 481
delovodstvo@bs.government.bg

БУЛСТАТ 000056757

Банкови сметки:
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24   ТРАНЗИТНА
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ,ОБЕЩЕТЕНИЯ И ТАКСИ

BG60 UNCR 7630 3300 0002 70    НАБИРАТЕЛНА
ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ

Телефонен указател


Мария Нейкова - Областен Управител

 телефон : 056 84 04 85

 
 Божан Божанов- Зам. Областен Управител
Асен Бонджев- Зам.Областен управител
 телефон : 056 84 13 28

Валентин Люцканов - Главен секретар
Директен телефон : 056 89 41 22

Милена Кирова - Директор на дирекция "Обща администрация"
Директен телефон : 056 89 41 75

Нейка Новакова - Директор на дирекция "Специализирана администрация"
Директен телефон : 056 89 41 17

Деловодство - "Център за административно обслужване"
Директен телефон : 056 84 28 72

Информация
Директен телефон : 056 89 41 44


top back pdf