Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ
НА СЛУЖИТЕЛЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Валентин Люцканов

Главен секретар

Подадена пред  органа по назначаване

Нейка Новакова

Директор на дирекция

Подадена пред органа по назначаване

Милена Кирова-Маринова

Директор на дирекция

Подадена пред органа по назначаване

Зорница Копринкова-Георгиева

Началник-отдел

Подадена пред органа по назначаване

Радка Екидарова

Началник-отдел

Подадена пред органа по назначаване

Деяна Христова

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Димитър Янев

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Елица Иванова

Старши експерт „ЧР”

Подадена пред органа по назначаване

Ирена Петрова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Мариана Динева

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Марина Дичева-Ал Хебри

Държавен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Мария Владева-Ванкова

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Мария Тепавичарова

Държавен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Нели Гергова

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Николина Кирова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Румяна Карчева

Младши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Светлозара Деведжиева

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Недялка Моллова

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Мария Атанасова

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Надежда Танева

Младши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Анелия Радева

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Величка Камалиева

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Татяна Цонкова

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Станка Стоянова

Старши юрисконсулт

Подадена пред органа по назначаване

Пламена Гьорчева

Старши юрисконсулт

Подадена пред органа по назначаване

Недялка Атанасова

Младши юрисконсулт

Подадена пред органа по назначаване

Кристина Ангелкова

Младши специалист

Подадена пред органа по назначаване

Христо Иванов

Главен експерт „ИС и КТ”

Подадена пред органа по назначаване

Биляна Желева

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Милена Стоянова-Николова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Христина Димитрова

Главен специалист

Подадена пред органа по назначаване

Димитър Христов

Главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

Мария Динева

Старши юрисконсулт

Подадена пред органа по назначаване

Пламена Троева

Старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

Борислава Йорданова

Специалист

Подадена пред органа по назначаване

Янита Стоянова

Специалист

Подадена пред органа по назначаване

top back