Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Приключили

Проект: "Ново начало за представяне на трансграничното природно, културно и историческо богатство"
[pdf]

Проект :"Областна администрация Бургас  участва в изпълнението на проект "Партньорството – гаранция за успех в доброто управление"
[pdf - 109KB]

Проект: "Погледни в бъдещето, запази наследството"
[pdf - 82KB]  Обявление  Документация за тръжна процедура

Проект: "В Бургас заработи Консултативен център по възобновяеми енергийни технологии".
[pdf - 344 KB]

Проект: Стартира проект "ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА – БУРГАС", който ще бъде изпъленен от Сдружение "Втори Шанс" в партньорство с Областна администрация Бургас. "ФОТОВОЛТАИЧНАЦЕНТРАЛА - БУРГАС - ПРОЕКТ BUL/SGP/OP$/RAF/08/10 SECOND CHANCE ASSOCIATION - BURGAS".
[pdf - 96 KB]  [doc - 30 KB]

Проект: БУРГАС - с финансова помощ на Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд междинен отчет
[pdf - 211 KB]  [doc - 167 KB]

Проект: "Реализирани дейности и постигнати резултати"
[doc - 167 KB]

top back