Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Текущи проекти

Проект: "Създаване и развитие на офис за технологичен трансфер - Бургас"
[pdf - 79KB]

Проект: "Създаване и функциониране на Областен информационен център Бургас"
[pdf - 83KB]

Проект: "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас"
[pdf - 84KB]

Проект „Платформа за културен обмен (CULTUR-EXP) в Черноморския басейн“

[doc]  [NEWSLETTER CULTUR-EXP.pdf]  брошура  NEWSLETTER CULTUR-EXP2  NEWSLETTER CULTUR-EXP3

 
NEWSLETTER  CULTUR-EXP 4

NEWSLETTER_CULTUR-EXP 5        Tutoral PDF Bulgarian language


Проект "SMART_PA"

[pdf.]

Проект "Компетентни, eфективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас"
[pdf]      финал[pdf]

BSBTOUR- Туристически пътеки в Черноморския регион

 Приоритет 1 Насърчаване на трансграничното сътрудничество за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси.

 Мярка 1.2. Създаване на туристически мрежи за социално развитие и насърчаване на инициативи за развитието на туризма и традиционни продукти

 Общ бюджет на проекта – 914 887 Евро

 Водещ партньор – Префектура Централна Македония

 Партньори – Префектура Централна Македония, Гърция; Държавна агенция за опазване на околната  среда, Украйна; Международен център за Кавказки туризъм, Грузия; Съвещателен екологичен център Каху, Молдова; НПО Агрикола, Украйна; Областна администрация Бургас, България; Арменска държавна аграрна асоциация, Армения.

 Основната цел на проекта е популяризиране на туризма, традиционните продукти и културното богатство на Черноморския регион.

 Целите на проекта са:

 • Създаване на туристическа мрежа за устойчиво развитие на туризма в региона;
 • Увеличаване на ползите за производителите на традиционни продукти чрез създаване на трансгранична мрежа;
 • Организиране на събития, съвместно представяне на продуктите на Европейския и Черноморския пазар.

 Специфични цели:

 • Изграждане на сътрудничество между страните – партньори за популяризиране на общите интереси;
 • Откриване на туристически и традиционни продукти, които могат да са в основата на развитието на Черноморския регион;
 • Планиране на съвместни дейности за промоциране на туристическите дестинации и традиционни продукти;
 • Провеждане на шивашки изложби в Черноморския регион;
 • Преоткриване на непознати дестинации като туристически обекти.

 Целеви групи:

 • Местните власти и университети;
 • Производители на традиционни продукти – асоциации, произвеждащи традиционна храна, занаячийски асоциации и други.;
 • Туроператори и организации, подкрепящи туристически дейности;

 Крайни бенефициенти са европейските граждани, които пътуват и търсят нови дестинации.

 Дейности:

 • Оценка на настоящия статут на туризма и традиционните продукти – събиране и систематизиране на цялата налична информация за всяка страна, подготовка и превод на брошури на националните езици на участващите страни;
 • Организация на събития за представяне и промоциране на традиционните продукти за всяка една страна – организиране на изложение с участието на местни власти, организиране на фестивал с игри, провеждане на  прес конференция, публикации в медиите;
 • Дейности за увеличаване на запознатостта с настоящата ситуация относно туризма и традиционните продукти в Черноморския регион – провеждане на проучване във всички партньорски страни, запознаване на обществеността с настоящата ситуация, подготовка на информационни гидове, разработване на интернет форум, създаване на уеб сайт, където ще бъдат представени туризма и традиционните продукти; възможност посетители да правят оналйн покупки и резервации;
 • Управление и координация на действията – срещи, оценъчни доклади, финален доклад.

top back