Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Отчети

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2016 г.
        [pdf]


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2015 Г.

         [pdf]


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2014 Г.
          [pdf]


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2013 г.
         
[pdf]
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС ЗА 2013 ГОДИНА
         
[pdf]         
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БУРГАС ЗА 2013 Г.
          [pdf]
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2012 г.

[ pdf - 332 KB ] [ doc - 152 KB]

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС ЗА 2012 ГОДИНА

[ pdf - 2.69 MB ]

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2011 г.

[ pdf - 138 KB ] [ doc - 140 KB]

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2010 г.

[ pdf - 119 KB ] [ doc - 159 KB ]

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС ЗА 2009 ГОДИНА

[ pdf - 371 KB ] [ doc - 335 KB ]

Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.

[ pdf - 91 KB ] [ doc - 96 KB ]

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС ПРЕЗ 2005 .

[ pdf - 848 КВ] [ doc - 864 КВ]

 

top back pdf