Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Евродепутати

ЕВЕРОДЕПУТАТИ на БЪЛГАРИЯ

 

Европейският парламент е единствената институция на ЕС, която се избира пряко от гражданите. Това става на всеки пет години, чрез общи, равни и преки избори. През юни 2009 г. гражданите на Европейския съюз избраха за седми пореден път членове на Европейския парламент за мандат 2009 - 2014.

България има 17 представители в него, избрани на вторите за страната избори за ЕП, които се проведоха на 7 юни 2009 г. От 1 декември 2011 година България вече има 18 депутати в Европейския парламент. Това става възможно с влизането в сила на Лисабонския договор, съгласно който се увеличават общо с 18 местата ни в Европарламента.

Информация: https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/search/advanced?name=&countryCode=BG

top back