Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Комисия по заетост

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ

ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – ОБЛАСТ БУРГАС

 

Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие подпомага Областния управител при провеждането на държавната политика по заетостта и определя приоритетите на регионалната политика по заетостта и координира дейностите с регионален характер, свързани с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация.

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА

Председател: Севдалина Турманова – Зам. областен управител на област Бургас

Секретар: Пенка Кирилова – Директор на ДРСЗ, Бургас

Технически секретар: Светла Кралева – гл. специалист АКРРДС в Областна администрация Бургас

 

Членовете на Постоянната комисия по заетост при Областния съвет за развитие

1.Мариана Димова – Община Айтос

2.Добромира Спасова - Община Бургас

3.Ваня Димитрова – Община Камено

4.Мария Генова – Община Карнобат

5.Гергана Димитрова – Община Малко Търново

6.Красимира Тодорова – Община Несебър

7.Мария Георгиева – Община Приморско

8.Илия Джингов – Община Поморие

9.Иб Мустафа Иб – Община Руен

10.Катя Чачева – Община Созопол

11.Георги Станилов – Община Средец

12.Антоанета Алексиева – Община Сунгурларе

13.Мария Конярова – Община Царево

14.Ангел Гугучков – Бюро по труда, Айтос

15.Живко Янакиев – Бюро по труда, Бургас

16.Магдалена Григорова - Бюро по труда, Созопол

17.Ирена Момкова – Бюро по труда, Поморие

18.Добрин Стоянов – Бюро по труда, Руен

19.Благо Иванов – Бюро по труда, Карнобат

20.Видка Вълчева – Търговско-индустриална камара, Бургас

21.Цанко Иванов – Търговско-промишлена палата, БургасПравилник на комисията по заетост

top back pdf