Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Съвет за интеграция на хората с увреждания

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ

ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ

 

Съветът е създаден пред 2007 г. като консултативен орган за осъществяването на координация и сътрудничество, с цел формиране и реализиране на политиката на интеграция на хората с увреждания. Това е един от най-големите съвети, състоящ се от представители на местната власт, териториалните дирекции и НПО.

 

СЪСТАВ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ

 

Председател: Вълчо Чолаков – Областен управител на Област Бургас;

Зам. - председател: Севдалина Турманова – Заместникобластен управител;

Секретар: Светла Кралева – Главен специалист областна администрация Бургас

 

Членове:

 

 1. Мариана Димова - Община Айтос
 2. Зорница Райкова – Община Бургас
 3. Анастасия Джумерска - Община Камено
 4. Мария Генова – Община Карнобат
 5. Тонка Стоева - Община Малко Търново
 6. Елена Варимезова-Лумбева – Община Несебър
 7. Желязко Страволемов - Община Поморие
 8. Калиопа Трендафилова – Община Приморско
 9. Иб Мустафа Иб - Община Руен
 10. Марияна Димитрова – Община Созопол
 11. Георги Станилов – Община Средец
 12. Диана Гурева – Община Сунгурларе
 13. Таня Янева – Община Царево
 14. Видка Вълчева – ТИК, Бургас
 15. Цанко Иванов - ТПП, Бургас
 16. Пенка Кирилова - ДРСЗ, Бургас
 17. Ангел Гугучков – Бюро по труда, Айтос
 18. Живко Янакиев – Бюро по труда, Бургас
 19. Магдалена Григорова - Бюро по труда, Созопол
 20. Ирена Момкова - Бюро по труда, Поморие
 21. Добрин Стоянов - Бюро по труда, Руен
 22. Благо Иванов – Бюро по труда, Карнобат
 23. Тони Костова - РДСП, Бургас
 24. Виолета Илиева – РИО на МОН
 25. Виолета Радева – БЧК, Бургас
 26. Георги Паздеров – РЗИ, Бургас
 27. Иван Костадинов - СРС на КТ „Подкрепа”, Бургас
 28. Здравко Тошков - РС на КНСБ, Бургас
 29. Радка Жекова  - РСНЦ „Диабетни грижи”, Бургас
 30. Бинка Монева - РСО на слепите, Бургас
 31. Донка Нончева – ЖОЗТС, Бургас
 32. Митка Георгиева - СНЦ „Усмивка”
 33. Адриян Хаджиев - Дружество на инвалидите
 34. Севдалина Тодорова - РО на глухите, Бургас
 35. Марионела Стоянова - Сдружение „Социален център”, Бургас
 36. Марияна Станоева – „Движение за социални права”
 37. Стефка Тодорова  - НЦСР детски център „Св. Николай Чудотворец”, Бургас
 38. Иван Карагьозов - Център за психологически изследвания
 39. Даниела Божинова - Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива
 40. Веселина Станкова - Спортен клуб „Параспорт”
 41. Антоанета Стоянова - Ресурсен център, Бургас
 42. Снежана Стоянова - Независимо женско дружество „Самосъзнание”
 43. Таня Божинова - Регионален координатор – Бургас
 44. Радка Кирова - Сдружение „Св. Иван Рилски”, Бургас

 

Правилник на съвета

top back pdf