Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Съвет по тристранно сътрудничество

СЪВЕТ ПО ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Областният съвет за тристранно сътрудничество се изгражда в съответствие с Кодекса на труда в частта му за тристранно сътрудничество и е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на регионално равнище по въпросите на трудовите и свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.

 

СЪСТАВ НА СЪВЕТ ПО ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Председател: Севдалина Турманова – заместник областен управител

Технически секретар: Светла Кралева – областна администрация Бургас

Членове:

1. Цанко Иванов - председател на Търговско – промишлена палата, Бургас

2. Видка Вълчева - зам. председател на Търговско – индустриална камара, Бургас

3. Пенка Кирилова - директор ДРСЗ – Бургас

4. Енчо Жеков - директор ТП на НОИ – Бургас

5. Павлин Васков - директор на Областна инспекция по труда, Бургас

6. Тони Костова - директор на РДСП, Бургас

7. Георги Паздеров - директор РЗИ, Бургас

8. Виолета Илиева - началник РИО, Бургас

9. Здравко Тошков - председател на КНСБ, Бургас

10. Иван Костадинов - председател на КТ „Подкрепа”, Бургас

 

Правила за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество към ОA Бургас - [ pdf ]

top back