Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Working hours:

Monday - Friday : 9:00 - 17:30
Saturday - Sunday : days off

Phone:

Center for administrative services: 056/ 842 872
fax: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Bulstat: 000056757

Bank accounts:

Rentals, indemnities and fees
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK
 
Deposits and guarantees
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
UNICREDIT BULBANK

Bulgarian Presidency of the Council of the EU

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Festival - traditions and crafts

Фестивал - традиции и занаяти

Hotline

Corruption signals:

from 9:00 until 17:30
tel.: 056/894 149; 056/894 112

Commission on Prevention and Counteracting Corruption

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

Alerts for Disasters and Accidents:

from 17:30 until 9:00
tel.: 056/ 840 487

Alerts for irregularities on sea beaches:

tel.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Feedback:

Contact us

GDPR

Campaigns
Протоколи от заседания

Протокол  31.07.2013  -Проект на маршрутно разписание за автобусна линия.

Протокол  17.10.2013  -Проект на маршрутно разписание за автобусна линия.

Протокол  30.10.2013  -Комисия по заетост.

Протокол 14.11.2013  -Работна трупа по заетост.

Протокол 05.12.2013  -Комисия по заетост.

Протокол 21.01.2014 -Съвет за младежта.

Протокол 18.02.2014 -Съвет за младежта.

Протокол 28.02.2014 -Съвет за енергийна ефективност.

Протокол 06.03.2014 -Проект на маршрутно разписание за автобусна линия.

Протокол 11.03.2014 -Съвет за етнически и интеграционни въпроси.

Протокол 16.05.2014 -Работна група по туризъм.

Протокол 29.05.2014 -Работна среща.

Протокол 27.08.2014 -Комисия

Протокол 27.08.2014 -Комисия


top back pdf