Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БУРГАС
2005 – 2015 г.

 

Настоящата междинна оценка е извършена въз основа на Договор № Д-06-2 от 09.12.2010г. между Областен управител на Бургаска област и «Проект Консултинг» ООД. Тя беше проведена през периода декември 2010 – януари 2011 г.

Основната цел на предмета на обществената поръчка е изготвянето на междинна оценка на Областната стратегия за развитие (МО на ОСР) на област Бургас в изпълнение на Закона за регионалното развитие (в сила от 31.08.2008 г., обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008 г., изм. ДВ. бр.47 от 23 юни 2009 г., изм. ДВ. бр.82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009 г.) и по-специално в съответствие с чл. 33, ал.1 , и чл. 36, ал. 1.

Специфичните цели на МО на ОСР-Бургас са:
Да извърши независима и качествена междинна оценка на областната стратегия за развитие на област Бургас.
В рамките на  МО на ОСР-Бургас да бъдат направени препоръки за:
- необходимостта от промени  по отношение на стратегията за развитие на областта, които да се използват за актуализирането на ОСР за остатъка от периода до 2013 г., както и  при подготовката на ОСР за периода 2014-2020 г.;
- необходимите действия на административните структури и Областния съвет за развитие във връзка с по-нататъшното изпълнение на ОСР;
- подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОСР.
- подобряване организацията и координацията на компетентните органи за изпълнение на Областната стратегия за развитие.

Осъществяването на МО на ОСР-Бургас стана възможно благодарение на активното съдействие на:
a. Областната администрация
б. По-голямата част от общинските администрации в област Бургас
в. Териториалното статистическо бюро
г. Част от областните структури на централната държавна администрация
д. Активните участници в публичното обсъждането на МО на ОСР

[ pdf - 1.24 Мb ] [ doc - 2.64 Mb ]

 

СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ

 

СПРАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2005 - 2011

Добавено : петък, 19 април 2013 00:00 горе назад 2095