Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщение №31

Задължителни баджове за всички заети с провеждане на изборите

Задължителни баджове за всички заети с провеждане на изборите

В изборния ден на 12 май 2013 години всички лица заети с провеждането на вота- членове на СИК, застъпници, представители на политическите партии  и коалиции от партии, наблюдатели и анкетьори, са задължени да носят баджове, одобрени с решения на Централна избирателна комисия.  Образци от тях са публикувани на сайта на ЦИК, като приложения към съответното Решение. 

Всички отличителни знаци са от бял картон, на който с главни букви с черен цвят е изписано съответното качество на лицето. Баджовете имат конкретни размери- широчина 90 мм и височина 55 мм.

за членовете на СИК - по Приложение № 2 към Решение № 2335-НС от 29.03.2013 г.;

за застъпниците - по Приложение № 1 към Решение № 2162-НС от 15.03.2013 г. на ЦИК;

за представителите на политическите партии, коалиции от партии и инициативните комитети - по Приложение № 2 към Решение №2162 - НС от 15.03.2013 г . на ЦИК;

за наблюдателите - по Приложение № 1 към Решение №2180-НС от 20.03.2013 г. на ЦИК;

за анкетьорите - по Приложение № 1 към Решение № 2438-НС от 18. 04.2013 на ЦИК.

Целта на утвърдените образци е да гарантират ясна легитимация на заетите с изборите лица.образци СИК    други образци

Добавено : сряда, 01 май 2013 00:00 горе назад 3069