Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщение №8

Относно: Изтичане на срок за регистрация.

НАПОМНЯМЕ на всички партии и коалиции от партии, че могат да представят предложения за регистриране на кандидатска листа (Приложение № 60 от изборните книжа), ведно с всички изискуеми документи,  в срок до 17:00 часа на 06.04.2013 г.

Предложенията, освен на хартиен носител, следва да бъдат представени и на електронен носител (респ. на e-mail rikburgas@abv.bg ).

Необходимите документи са изброени в Решение № 2338/2013 г. на ЦИК:

- в т. 24 – относно кандидатски листи по предложение на ПАРТИИ

- в т. 28 – относно кандидатски листи по предложение на КОАЛИЦИИ от партии

Обръщаме внимание, че в случай на констатирана неточност в документите, същата ще следва да бъде отстранена до изтичане на крайният срок за регистрация, т.е. 17.00 ч. на 06.04.2013 г. Този срок не може да бъде удължаван.

РИК Бургас ще обяви взетите решения относно входираните предложения на сайта на Областна администрация – Бургас, секция „Избори”, РИК, веднага след провеждането на заседание. 

Добавено : петък, 05 април 2013 00:00 горе назад 2094