Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщение № 1

Районната избирателна комисия Бургас, назначена с Решение № 2305-НС от 27.03.2013 г. на ЦИК,  започна работа и се конституира на 28.03.2013 г.

 Заявления, респ. предложения се подават на адрес:

гр. Бургас, сграда на Областна администрация Бургас, ет. 1, (вход за граждани) всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

Инициативните комитети представят заявление за регистрация (Приложение № 49 от изборните книжа), ведно с всички изискуеми документи, в срок до 17:00 часа на 01.04.2013 г.

Партии и коалиции от партии представят предложения за регистриране на кандидатска листа (Приложение № 60 от изборните книжа), ведно с всички изискуеми документи,  в срок до 17:00 часа на 06.04.2013 г.

Инициативните комитети представят предложения за регистриране на независим кандидат (Приложение № 61 от изборните книжа), ведно с всички изискуеми документи,  в срок до 17:00 часа на 09.04.2013 г.

Партии, коалиции от партии и инициативните комитети представят предложения за регистриране на застъпници по образец (Приложение № 40 от изборните книжа), ведно с всички изискуеми документи,  в срок до 17:00 часа на 11 май 2013 г.

Предложения по т. 4, 5 и 6 освен на хартиен носител, следва да бъдат представени и на електронен носител и e-mail rikburgas@abv.bg.

Изискванията относно създаването на инициативни комитети и необходимите документи за регистрация, са уредени в чл. 96 и чл. 97 от Изборния кодекс и Решение № 2179-НС/19 март 2013 г. на ЦИК, публикувано на адрес: http://www.cik.bg, раздел „Решения”.

Изискванията относно реда за регистрацията на застъпници и необходимите документи са уредени в чл. 101 от Изборния кодекс и Решение № 2203-НС/23 март 2013 г. на ЦИК, публикувано на адрес: http://www.cik.bg, раздел „Решения”.

Изискванията относно реда за регистрацията на кандидатски листи и независими кандидати, както и необходимите документи са уредени в чл. 106 до чл. 111 от Изборния кодекс.

За контакти с РИК Бургас:

тел 056 894 172, факс 056 894 179

0889 59 00 50 – председател

0885 65 97 00 – зам.- председател

0888 75 81 52 - секретар

ел.поща: rikburgas@abv.bg

8000 Бургас, ул. Цар Петър №1, Областна администрация-Бургас, ет.1

РИК Бургас ще обявява взетите решения на сайта на Областна администрация – Бургас, секция „Избори”, РИК  [doc]

Добавено : събота, 30 март 2013 00:00 горе назад 2165