Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Писмо до г-н ДИМИТЪР НИКОЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

№ 94-00-136(4)

06.12. 2012 г.


ДО

Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" 26

8000 БУРГАС

СТОЙКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК” БЛ. № 62 /462/, ВХ. Г,

ЕТ. 7, АП. 88

ГР. БУРГАС

ПК 8000

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ, Г-ЖО АТАНАСОВА,


С настоящото писмо Ви информирам относно жилищния проблем на Стойка Димитрова Атанасова. Посоченото лице държи неправомерно недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ СОС 07079.653.503.4.19, със застроена площ от 40,71 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник” бл. № 62, вх. Г, ет. 7, ап. 88, актуван с АЧДС № 5389/01.04.2011 г..

За неправомерното държане на описания по-горе недвижим имот е определено обезщетение със Споразумителен протокол № 10 от 30.03.2007 г., което не поражда наемни отношения между г-жа Атанасова и Областния управител на област Бургас, а урежда облигационните отношения, възникнали на база дължимото обезщетение за това, че имотът се държи без основание и за да не се увреди финансово държавата.

Добавено : вторник, 08 януари 2013 00:00 горе назад 5126