Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Покана до „Анан” ЕООД,

№ 91-97-158(2)/
02.08.2012 г.

ДО
„Анан” ЕООД,
Управител Стоян Панайотов Димитров

адрес: гр.Варна, район Младост,
ж.к.Младост, бл.165, ет.5, ап.43,
чрез пълномощника Мартин Христов Атанасов

Относно: морски плаж „Черноморец”, находящ се в гр.Черноморец, община Созопол

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

 С писмо изх. № 91-97-158(1)/01.08. 2012 г., сте поканен за доброволно предаване на държаната от Вас част от морски плаж „Черноморец” на 02.08.2012г. от 10,30 часа. На насроченото приемо-предавне, при явяването на служители на Областна администрация на морски плаж „Черноморец”, е констатирано, че заетите зони от плажа не са освободени към посочения момент и е уведомен служителят Димитър Найденов за предстоящото приемо-предаване на 06.08.2012 г. от 10,30 ч., както и относно възможността дружеството, до тази дата да договори евентуалното оставане на плажната ивица и извършването на търговка дейност с наемателя на плажа Бургас Бийч” ЕООД /отказа на служителя да се  подпише за уведомяването е удостоверен от присъствалите служителите/,

С настоящото и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата на Областна администрация – Бургас, както и на основание чл. 61, ал. 2 /предвид извършеното устно изрично уведомяване/ и чрез отправяне на писмено съобщение по електронна поща, се уведомява „Анан” ЕООД, представлявано от управителя на дружеството Стоян Панайотов Димитров за следното:

Отправям Ви ПОКАНА за среща със Заместник областния управител Атанас Терзиев в кабинета му в Областна администрация на област Бургас на 06.08.2012г. от 10,00часа, както и ПОКАНА за доброволно предаване на държаната от Вас част, което ще се състои на 06.08.2012г. от 10,30часа. Плажът следва да е почистен и освободен от вещи, Ваша собственост, служещи за осъществяване на търговска дейност. За фактическото предаване на имота се оформя предавателно-приемателен протокол между Вас и служителите на Областна администрация Бургас.

Добавено : четвъртък, 02 август 2012 00:00 горе назад 2361