Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Уведомление АПК Резово

Изх. № 26-00-418(1)/23.07.2012 г.

ДО СТЕФКА СОТИРОВА ДИНКОВА,
УПРАВИТЕЛ НА “КД” ЕООД
УЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ” № 9
ГР. БУРГАС

С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чрез поставяне на таблото за обявления и публикуване в интернет страницата на Областна администрация – Бургас, се уведомява “КД” ЕООД, представлявано от Управителя СТЕФКА СОТИРОВА ДИНКОВА за извършена на 12.07.2012 г. повторна проверка на морски плаж „Резово”, община Царево, от комисия, назначена от Областен управител на област Бургас.

Проверката е извършена в присъствието на Андрей Магриотов Едрев, който експлоатира заведение (коктейл бар), монтирано върху плажа без документи и разрешение.

Констатирано е, че не са изпълнени по-голямата част от предписанията на комисията, посочени в протокола, съставен при извършената проверка на 12.06.2012 г.

На основание посочената правна норма, едновременно с настоящото се поставя на таблото за обявления и се публикува в интернет страницата на Областна администрация – Бургас Протокол от проверка на морски плаж „Резово” от 12.07.2012 г.

Едноседмичният срок за изпълнение на всички изисквания относно стопанисването на плажа, посочен в т.  VI от протокола започва да тече от дата 23.07.2012 г.

Протокол [pdf-224 kb]

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 23 юли 2012 00:00 горе назад 2303