Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Отговор на молба на Стойка Велева

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

№ 94-00-338(5)/07.05.2012 г.

ДО СТОЙКА СТЕФАНОВА ВЕЛЕВА
УЛ. „ЛЕРМОНТОВ” № 38
ГР. БУРГАС
ПК 8000

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛЕВА,

   Във връзка с подадена от Вас молба с вх. № 94-00-338(2)/10.04.2012 г., с която сте поискала да Ви се издаде писмо, което да Ви послужи пред „Жилищно настаняване” Община Бургас и след изпращане на отговора и до Кмета на Община Бургас, в Областна администрация – Бургас е постъпило писмо – отговор от Кмета на Община Бургас, с вх. № 91-97-79(1)/02.05.2012 г. /№ 06-00-25(1)/25.04.2012 г. на Община Бургас/.

Добавено : четвъртък, 10 май 2012 00:00 горе назад 2490