Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Отговор на молба на Атанас Атанасов

Р е п у б л и к а      Б ъ л г а р и я
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС


№ 94АА-154/08.01.2010г.


До
Атанас Илиев Атанасов
ж.к. „Зорница” блок № 14, ет.18, ап.106
гр.Бургас

ул. „Заводска”№ 1
Район „ПОДУЕНЕ”
„ЛОКОМОТИВНО ДЕПО”
гр.София 1202

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

По повод поредната Ви молба, постъпила в Областна администрация Бургас, с Вх. № 94АА-154/30.12.2009г., относно закупуване на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр.Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.14, ет.18, представляващ апартамент № 106, състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня -WC и антре, застроен на 51.83 кв.м. и таванско помещение № 6, с площ от 1.57 кв.м., заедно с 0.649% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, актуван с акт за частна държавна собственост № 692/13.08.1999г. Ви уведомявам следното:

Добавено : петък, 08 януари 2010 00:00 горе назад 3239