Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед за временно ограничение на движението в община Поморие за Трифон Зарезан

Община Поморие

Заповед № РД-16-168/08.02.2023

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Наредба № 5 за организацията на транспортната дейност в Община Поморие на Общински съвет Поморие, и с чл. 13, ал. 1 - 3 от Наредба № 7 за управление на общинските пътища в Община Поморие на Община Поморие, във връзка с отбелязване на празника на лозари и винари „Трифон Зарезан / Трифонов ден“

 

НАРЕЖДАМ:


1. Въвеждам временна забрана за движение на МПС и ППС на участъка от път BGS1149/Ш - 906/, Каблешково - Бургас - кв. „Каменар“ - Поморие от км 6+740 до км 7+780 до разклона за кв. „Каменар“ на път 1-9 - „Варна - Бургас”, на 14.02.2023 г. /вторник/ от 10.00 часа до 18.00 часа във връзка с отбелязване празника на лозари и винари „Трифон Зарезан / Трифонов ден”.

2.Въвеждам временна забрана за ползването, престой и паркиране на ППС и МПС на прилежащия паркинг - имот № 57491.511.9, публична общинска собственост, (пред „Черноморско злато“ АД), в гр. Поморие, на 14.02.2023 г. /вторник/ от 08.00 часа до 18.00 часа (до приключване на мероприятието).

3.Изключение от въведените с т. 1 и т.2 от настоящата заповед забрани се допуска за МПС и ППС, участващи и подпомагащи програмата.

4.Обходните маршрути които следва да използват фирмите превозвачи и гражданите за вход и изход от гр. Поморие са през кръговото до бензиностанция „Дега” и през изхода за гр. Ахелой.

5.Обявявам обществен градски транспорт, за желаещите да посетят празника, с маршрут: Сп. „Община Поморие“, сп. „СУ Иван Вазов“, сп. „Хлебозавод“, сп. „Без. Напитки“, сп. „Бл. 25“, сп. „Манастир Св. Георги“, сп. „Бивша изба 2“, сп. „Анхиало авто“, сп. „Винзавод“, с часове на тръгване от сп. „Община Поморие“ - 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, и с часове на тръгване от сп. “Винзавод“ - 11:30, 12:30, 13:30, 14:40, 15:40.

6.Възлага на Началника на РУ „Полиция“ гр. Поморие, осигуряване на служители, по обезпечаване на мероприятието и контрол на достъпа на затворения участък.

Заповедта да се обяви на официалния сайт на Община Поморие и на информационните табла на административната сграда на общинската администрация и „Център за административно обслужване”.

Препис от заповедта де се връчи на Началника на РУ „Полиция“ - Поморие, Директор „СУОИ“, Служителите от звено „ОРС“ при Община Поморие, Областен Управител, PC „ПБЗН“ гр. Поморие, ЦСМП гр. Поморие, ОПУ-Бургас към АПИ, представителите на фирмите превозвачи по одобрената общинска транспортна схема.
Контрол по изпълнението възлагам на  Инж. К. Гайдов - Зам. Кмет „СУТИП” при Община Поморие.


Иван Алексиев
Кмет на Община Поморие

Добавено : четвъртък, 09 февруари 2023 16:07 горе назад 279