Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЮЛИ 2021 ГОДИНА

През юли 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 790 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 46.3 хил., а на леглата - 111.4 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юли 2021 г., е 2 074.2 хиляди. Чуждите граждани са реализирали 1 125.1 хил. нощувки, а българските - 949.1 хиляди.

През юли 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 77.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 44.0% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.6% от нощувките на чужденци и 22.6% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.3 и 33.4% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

 

 

 

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Румъния - с 29.6%, следват Полша - със 17.4%, Чешка република - с 11.5%, Украйна - с 9.4% и Германия - със 7.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през юли 2021 г. достигат 429.6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2021 г., са 222.7 хил. и са реализирали средно по 4.3 нощувки. Чуждите граждани са 206.9 хил. и са реализирали средно по 5.4 нощувки, като 77.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2021 г. е 61.5%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 71.2%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 56.5%, и с 1 и 2 звезди - 44.7% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

Приходите от нощувки през юли 2021 г. достигат 125.2 млн. лв., като 76.3 млн. лв. са от чужди граждани, а 48.9 млн. лв. - от български граждани.

 

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване“ (http://www.nsi.bg/node/1971/).

Добавено : понеделник, 20 септември 2021 11:18 горе назад 50 pdf