Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Електронно преброени жилища, домакинства и лица в област Бургас към 07.00 часа на 16 септември 2021 г.

В 0.00 ч. на 7 септември започна 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд. До 17 септември всяко лице, което се намира на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителната карта.

Към 7.00 ч. на 16 септември в област Бургас са се преброили общо 25 692 домакинства с 59 640 лица в 23 947 жилища, разпределени по общини (табл. 1), както следва:

       Електронно преброени жилища, домакинства, обичайно пребиваващи лица, в т.ч. по пол, и временно присъстващи лица към 7.00 ч. на 16 септември 2021 година

 

Област

Общини

Жилища

Домакинства

Лица (без временно присъстващи)

Мъже

Жени

Временно присъстващи лица

Бургас

Айтос

810

911

2218

1046

1172

30

Бургас

Бургас

18768

19838

46071

21635

24436

362

Бургас

Камено

198

230

528

256

272

14

Бургас

Карнобат

853

944

2116

985

1131

24

Бургас

Малко Търново

123

133

249

115

134

1

Бургас

Несебър

933

1064

2551

1186

1365

35

Бургас

Поморие

968

1099

2643

1255

1388

28

Бургас

Приморско

158

176

403

192

211

6

Бургас

Руен

58

72

177

87

90

3

Бургас

Созопол

382

453

1011

479

532

17

Бургас

Средец

307

342

722

328

394

2

Бургас

Сунгурларе

101

113

222

103

119

2

Бургас

Царево

288

317

729

348

381

7

Бургас - общо

 

23947

25692

59640

28015

31625

531


За област Бургас относителният дял на електронно преброилите се лица спрямо населението към 31.12.2020  г. е 14.6%, а спрямо страната - 0.9%.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България се провежда веднъж на 10 години, както и във всички държави - членки на Европейския съюз. Данните се използват за вземане на ефективни решения и при разпределяне на финансови ресурси в различни области на обществено-икономическия живот на страната. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.

Добавено : петък, 17 септември 2021 09:35 горе назад 151