Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Насрочване на консултации с политическите партии за определяне състава на Районна избирателна комисия

№ 91-20-3(1)/15.09.2021г.

 

ДО

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПАРТИЯ „ДПС”

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,       

 

Във връзка с приетото на 02.09.2021 г. и обнародвано в ДВ, бр. 73/03.09.2021г. решение на 46-то Народно събрание за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. и на основание чл. 60 от Изборния кодекс (ИК), с писмо наш изх.№91-20-3/14.09.2021 г. на 17.09.2021 г. от 09:00 ч. в заседателната зала на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1 бяха насрочени консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия Бургас за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. Поканата е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Бургас - http:// www.bs.government.bg.

С оглед публикуваните на 14.09.2021 г. на страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК) допълнителни указания, съгласно които: „Всички насрочени за по-ранна дата консултации за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката следва да се отложат за 19 септември 2021 г. съгласно чл. 60, ал. 1 във връзка с ал. 6 ИК и т. 3 от хронограмата, приета с Решение № 530-ПВР от 10.09.2021 г. на ЦИК, Ви уведомявам следното:

На 19.09.2021 г. (неделя) от 15.00 ч. в заседателната  зала на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия Бургас за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Промяната се налага с оглед предстоящото насрочване на изборите за народни представители и приемането на необходимите решения от Централната избирателна комисия, включително и прилагането на § 5, т. 2 от ДР на Изборния кодекс.

Настоящото изменение на поканата е публикувано на интернет страницата на Областна администрация Бургас - http:// www.bs.government.bg.

 

 

 

С уважение,

                              /П/

ПРОФ. Д.Н. МАРИЯ НЕЙКОВА

Областен управител на област Бургас

мт/мп


РЕШЕНИЕ № 539-ПВР/НС НА ЦИК

Добавено : четвъртък, 16 септември 2021 12:06 горе назад 227