Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ЕЛЕКТРОННО ПРЕБРОЕНИ ЖИЛИЩА, ДОМАКИНСТВА И ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС КЪМ 7.00 ЧАСА НА 12 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

В 0.00 ч. на 7 септември започна 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд. До 17 септември всяко лице, което се намира на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителната карта.

Към 7.00 ч. на 12 септември в област Бургас са се преброили общо 11 228 домакинства с 26 463 лица в 10 518 жилища, разпределени по общини (табл. 1), както следва:

 
1.                 
Електронно преброени жилища, домакинства, обичайно пребиваващи лица, в т.ч. по пол и временно присъстващи лица, към 7.00 ч. на 12 септември 2021 година

 

Области

Общини

Жилища

Домакинства

Лица (без временно присъстващи)

Мъже

Жени

Временно присъстващи лица

Бургас

Айтос

346

381

944

462

482

13

Бургас

Бургас

8280

8712

20512

9745

10767

161

Бургас

Камено

98

107

268

127

141

9

Бургас

Карнобат

347

390

870

403

467

13

Бургас

Малко Търново

52

57

108

47

61

1

Бургас

Несебър

395

453

1111

530

581

20

Бургас

Поморие

412

460

1151

550

601

14

Бургас

Приморско

69

76

177

80

97

 

Бургас

Руен

25

33

82

41

41

2

Бургас

Созопол

174

199

453

215

238

9

Бургас

Средец

132

148

323

144

179

1

Бургас

Сунгурларе

43

47

95

42

53

2

Бургас

Царево

145

165

369

176

193

6

Бургас

 

10518

11228

26463

12562

13901

251

 

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България се провежда веднъж на 10 години, както и във всички държави - членки на Европейския съюз. Данните се използват за вземане на ефективни решения и при разпределяне на финансови ресурси в различни области на обществено-икономическия живот на страната. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.

Добавено : вторник, 14 септември 2021 09:51 горе назад 177