Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 118 жилищни сгради с 435 жилища в тях и 52 053 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 31 други сгради с 7 481 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 18.6%, жилищата в тях - с 1.1%, както и общата им застроена площ - с 16.1%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са с 22.5% по-малко, a тяхната РЗП със 72.0% (фиг. 1).
 
Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове
и по тримесечия в област Бургас
 
 
В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 37.2%, жилищата в тях - с 27.9%, а разгънатата им застроена площ - с 39.2%. Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 16.2%, както и разгънатата им застроена площ - с 67.1% ( фиг. 2).
 
 
 
 
 
 
Фиг. 2. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради - разгъната застроена площ по видове и по тримесечия в област Бургас
 
 
През второто тримесечие на 2021 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 88 жилищни сгради с 569 жилища в тях и с 60 125 кв. м РЗП и на 32 други сгради с 34 730 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 27.3%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 29.3%, а тяхната РЗП - с 1.8%. Броят на започнатите други сгради са по-малко с 5.9%, а общата им застроена площ - с 49.5%.
В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 29.4%, жилищата в тях - със 147.4%, както и общата им застроена площ - с 97.7%. Започнал е строежът на 68.4% повече други видове сгради с 24.9% по-малка РЗП.

 

Добавено : вторник, 10 август 2021 13:45 горе назад 177