Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Съобщение от Централна Избирателна Комисия

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
София 1169. пл. „Княз Александър I" № 1. тел. 02/939-37-19, факс 02/986-16-79, email: cik@cik.bg
                                                           
                                                            ДО
ВСИЧКИ
ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ
ДО
ВСИЧКИ
КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод предстоящите избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Централната избирателна комисия изработи 3 броя 30- секундни видео клипове, един 3-минутен видео материал и плакат, разясняващи начина на гласуване с устройство за машинно гласуване, с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

В тази връзка се обръщаме към Вас с молба за съдействие за разпространение на материалите на ЦИК, като ги публикувате на интернет страницата на съответната областна и общинска администрация.

Материалите могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания" https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/campaign 

Разчитаме на Вашето съдействие и предварително Ви благодарим.

Добавено : понеделник, 05 юли 2021 12:44 горе назад 206