Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАБИРАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

НАБИРАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ

ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

 

С Решение № 61 от 21.01.2021 г. на Министерския съвет е определен нов критичен момент и период за провеждане на Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България. Преброяването ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври 2021 година, като ще премине на два етапа:

-      Първи етап - чрез попълване на електронна преброителна карта по интернет от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година.

-      Втори етап - чрез посещение на преброител на домакинствата - от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година.

Във връзка с променения период на провеждане проведохме процедура за потвърждаване/ отказ от участие в преброяването на записалите се през 2020 г. кандидати. В резултат, НСИ информира, че  допълнително ще се набират преброители и контрольори за Преброяване 2021, в срок до 10 юни 2021 година.

При предстоящото преброяване на населението за област Бургас ще бъдат необходими около 2 хиляди преброители, контрольори и резерви, като над 1.3 хиляди от тях вече са набрани и са потвърдили участието си. По-голям е недостигът на преброители в общините - Бургас, Царево, Поморие и Несебър. Повече от необходимия брой кандидати за преброители има в община  Малко Търново.

В периода 18 септември - 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя.

250-те  населени места на област Бургас ще бъдат разделени на 549 Контролни района с 2312 Преброителни участъка (ПУ), като всеки ПУ ще съдържа приблизително 100 - 120 жилища и 250 - 300 лица.

Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка, в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането е съгласно определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище - 1.00 лв., а за преброена сграда - 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт, като преди това ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Заявлението за кандидатстване за преброител или контрольор е по образец и се подава в общината, в която лицата предпочитат да бъдат наети. Документите за кандидатстване могат да се изтеглят от интернет страницата на преброяването -

www.census2021.bgи сайтовете на общините.

При нужда от съдействие – тел. 02/9078430.

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване в България, което се провежда веднъж на 10 години и обхваща всички хора, живеещи постоянно на територията на страната. Досега са проведени 17 преброявания и при всички са участвали преброители и контрольори.

Преброяването е важно, защото въз основа на данните от него се определя ресурсът за обществените политики за десетилетие напред.


виж тук и тук

Добавено : четвъртък, 27 май 2021 10:01 горе назад 329