Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради с 496 жилища в тях и 60 393 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 57 други сгради с 97 898 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 11.6%, докато броят на жилищата в тях намалява с 29.7%, а общата им застроена площ - с 30.5%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради са повече с 39.0%, a тяхната РЗП над два пъти (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове

и по тримесечия в област Бургас

 

 

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 6.0%, жилищата в тях - с 9.3%, а общата им застроена площ - с 13.7%. Регистриран е ръст на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 9.6%, а на тяхната РЗП  близо два пъти (фиг. 2).

 

 

 

 

Фиг. 2. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради - разгъната застроена площ по видове и по тримесечия в област Бургас

 

 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 105 жилищни сгради с 963 жилища в тях и със 73 119 кв. м РЗП и на 21 други сгради с 50 328 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 54.4%, броят на жилищата в тях - със 102.3%, а тяхната РЗП - с 13.9%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 31.3%, докато общата им застроена площ намалява със 76.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 14.1%, жилищата в тях - с близо три пъти, а общата им застроена площ - със 107.5%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 46.2%, а съответната им РЗП - с 3.1%.

Добавено : вторник, 09 февруари 2021 11:24 горе назад 334