Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ МАЙ 2020 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В

ОБЛАСТ БУРГАСПРЕЗ МАЙ 2020 ГОДИНА

 

През май 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.7 хил., а на леглата - 6.1 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява със 75.3%, а на леглата в тях с 92.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през май 2020 г., е 8.9 хил., или c 97.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, с 3 звезди и 1 и 2 звезди съответно с 99.8, 94.0 и 84.7%.

През май 2020 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 8.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 6.9% - на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 65.5% от нощувките на чужденци и 56.9% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 26.0 и 36.2% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

 

 

 

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство с 26.3%, следват Италия - с 11.0%, Чешка Република - с 8.3, Нидерландия - със 7.8% и Германия - с 5.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2020 г. намаляват с 96.1% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 3.7 хиляди. Регистриран е срив както при чуждите граждани - с 99.8%, така и при българските - с 88.4%. От всички пренощували лица 4.2% са чужденци, като по-голямата част от тях (47.4%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 6.7 нощувки. Пренощувалите българи са 3.6 хил., като 54.2% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2020 г. е 6.2% като намалява с 11.2 процентни пункта в сравнение с май 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 1 и 2 звезди - 8.6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 6.3%, и с 4 и 5 звезди - 1.8%.

Приходите от нощувки през май 2020 г. са 409.7 хил., или с 97.8% по-малко в сравнение с май 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - с 99.6%, така и от български граждани - с 89.3% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Бургас по месеци


Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване“ (http://www.nsi.bg/node/1971/).

Добавено : четвъртък, 16 юли 2020 13:27 горе назад 295