Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ИЗСЛЕДВАНЕ „НОВИ ПОДХОДИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ТРУДНО ДОСТИЖИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК ОТ НАРУШАВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ПРАВА"

ИЗСЛЕДВАНЕ „НОВИ ПОДХОДИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ТРУДНО ДОСТИЖИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ИЗЛОЖЕНИ НА РИСК ОТ НАРУШАВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ПРАВА“

 

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания - Бургас“, започва провеждането на анкетно проучване по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. (ФМ на ЕИП) по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основните права.

Целта на проекта е да бъдат разработени иновативни методи и подходи за събиране на данни и адаптиране на съответните индикатори, необходими за формулиране и осъществяване на политики, насочени към представител на уязвимите групи от населението. Изследването се провежда в изпълнение на Закона за статистиката.. Организацията и финансирането му са в съответствие с нормите  на Регламент за изпълнението на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 година.

Изследването ще се провежда върху извадка от 15 000 обикновени домакинства в цялата страна. Обект на наблюдение сa всички лица в тях, попаднали в извадката.

В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Ахелой, Ахтопол, Бургас, Каблешково, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Свети Влас, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево, и Черноморец, както и в селата: Бата, Бродилово, Везенково, Винарско, Гълъбец, Дебелт, Дъбник, Дъскотна, Желязово, Извор, Карагеоргиево, Кликач, Крушевец, Люляково, Ново Паничарево, Огнен, Оризаре, Подвис, Подгорец, Преображенци, Просеник, Равда, Росен, Руен, Светлина, Снягово, Соколец, Съединение, Тополица, Топчийско, Трояново, Тънково, Чукарка.

В периода 19 май - август 2020 г на територията на област Бургас ще бъдат посетени 894 домакинства от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на следните въпросници:

  • Въпросник за домакинството
  • Индивидуален въпросник за всеки член на домакинството на възраст 15 и повече години (към момента на интервюто);
  • Детски въпросник – за всяко дете в домакинството на възраст до 14 години, като въпросите са разделени в зависимост от възрастта на детето – до 5 години и от 5 до 14 години.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на Отдел „Статистически изследвания - Бургас“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро - Югоизток към Националния статистически институт.

 

Предварително благодарим на домакинствата за тяхното съдействие и търпение!

 

Повече информация за проекта можете да намерите на https://www.noveleea.bg/

Добавено : петък, 29 май 2020 13:29 горе назад 370