Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ МАРТ 2020 ГОДИНА

През март 2020 г. в област Бургас са функционирали 69 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.2 хил., а на леглата - 4.7 хиляди. В сравнение с март 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 5.5%, а на леглата в тях с 2.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през март 2020 г., е 11.0 хил., или c 57.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, с 3 звезди и 1 и 2 звезди съответно със 71.5, 60.3 и 48.4%.

През март 2020 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 32.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 14.3% - на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 46.8% от нощувките на чужденци и 62.3% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 21.0 и 23.4% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

 

 

 

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация - с 20.7%, следват Обединено кралство - с 12.0%, Украйна - с 11.7%, Турция - със 7.2%, Германия - с 6.1% и Гърция - с 5.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2020 г. намаляват с 63.0% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 5.0 хиляди. От всички пренощували лица 14.8% са чужденци, като по-голямата част от тях (45.4%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите българи са 4.2 хил., като 56.3% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2020 г. е 8.6% като намалява с 10.0 процентни пункта в сравнение с март 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 1 и 2 звезди - 10.4%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 7.0%, и с 4 и 5 звезди - 6.7%.

Приходите от нощувки през март 2020 г. са 593.6 хил., или с 55.9% по-малко в сравнение с март 2019 година. Регистрирано е намаление на приходите както от чужди граждани - с 61.1%, така и от български граждани - с 53.4% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Бургас по месеци

 

 


Добавено : петък, 15 май 2020 15:14 горе назад 255