Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ВАЖНО:(НСИ)

ВАЖНО:

 

  1. 1.      Националният статистически институт (НСИ) удължава сроковете за подаване на годишните отчети за дейността за 2019 година

 

Във връзка с приетия от 44-тото Народно събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) за 2019 г. за данъчнозадължени лица по ЗКПО и ЗДДФЛ и за предприятия без дейност се удължава до 30 юни 2020 година.

Срокът за предприятията, които подават консолидиран годишен отчет за дейността (КГОД), се удължава до 30 септември 2020 година.

Повече информация за подаване на ГОД на предприятията през 2019 г. можете да намерите в сайта на НСИ: www.nsi.bg, рубрика „Респонденти“, Годишна отчетност за дейността на предприятията 2019.

 

  1. 2.      НСИ променя организацията си на работа

 

С грижа за здравето и сигурността на служителите и респондентите и във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса НСИ преустанови провеждането на анкетни проучвания, които се реализират чрез директен контакт с населението, и спря интервютата „лице в лице“. Във връзка с това за периода на обявеното извънредно положение статистическите изследвания на домакинствата ще се извършват чрез анкетиране по телефон или чрез електронна поща.

Към настоящия момент се провеждат „Наблюдение на домакинските бюджети“ и „Наблюдение на работната сила“. Събирането на данни за наблюдението „Статистика на доходите и условията на живот“ (EU-SILC) ще започне след 15 април, като информацията ще бъде събирана по един от двата начина: телефонно интервю или попълване на онлайн анкета от домакинствата.

Нашите служители ще се свържат с включените в извадката домакинства по телефон или имейл. За целта:

Всяко домакинство, което вече е било наблюдавано в конкретното изследване и е предоставило телефонен номер за контакт, ще бъде анкетирано по телефона от наш служител.

Всяко домакинство, което попада за първи път в извадка, ще бъде уведомено с писмо по обикновена поща, съдържащо уведомление от отдел „Статистически изследвания - Бургас“ и придружително писмо от председателя на НСИ с информация за съответното изследване. Лицето ще бъде надлежно уведомено, че е необходимо лично или член на домакинството да позвъни на нашия служител на посочения мобилен телефон или да се свърже по електронната поща, за да се уговори удобно за него време, в което да се проведе телефонното интервю. Писмо ще получи и домакинство, което вече е било наблюдавано в конкретното изследване, но не е предоставило телефонен номер за контакт.

Обръщаме се с молба за съдействие към кметовете в малките населени места за информиране на лицата от съответното населено място, попаднали в извадка, за което ще получат писмо от отдел „Статистически изследвания - Бургас“, съдържащо списък на адресите и лицата.

Резултатите от статистическите изследвания сред домакинствата са изключително важни. Те са основа за вземане на управленски решения и реализиране на политики в областта на заетостта и условията на живот.

Разчитаме на отговорността на лицата, включени в изследванията, да отделят от времето си и да вземат участие в провежданите анкети на НСИ, което ще е в полза на цялото общество.

 

Добавено : вторник, 14 април 2020 11:09 горе назад 335