Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕВ

ОБЛАСТ БУРГАСПРЕЗ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

 

През януари 2020 г. в област Бургас са функционирали 72 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.3 хил., а на леглата - 4.7 хиляди. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.9%, а на леглата в тях намалява с 6.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през януари 2020 г., е 20.2 хил., или c 8.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като увеличение на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и с 4 и 5 звезди съответно с 21.3 и 0.5%, докато в местата за настаняване с 3 звезди е регистриран спад със 7.6%.

През януари 2020 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 41.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 28.0% - на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 35.2% от нощувките на чужденци и 55.0% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 23.0 и 17.0% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

 

 

 

 

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация - с 18.6%, следват Обединено кралство - с 10.2%, Турция - с 9.1%, Германия - с 8.5%, Украйна - със 7.7%, и Румъния - с 6.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2020 г. се увеличават с 11.7% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 10.9 хиляди. От всички пренощували лица 14.5% са чужденци, като по-голямата част от тях (42.4%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите българи са 9.3 хил., като 49.9% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2020 г. е 15.5% като се увеличава с 2.5 процентни пункта в сравнение с януари 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 27.5%, следвани от местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 18.3%, и с 3 звезди - 7.2%.

Приходите от нощувки през януари 2020 г. са 1 025.8 хил., или с 3.9% повече в сравнение с януари 2019 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 15.8%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 18.4% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Бургас по месеци

 

 


Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „Инфостат” (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване” (http://www.nsi.bg/node/1971/).

Добавено : понеделник, 16 март 2020 12:56 горе назад 74 pdf