Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

През декември 2019 г. в област Бургас са функционирали 80 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.7 хил., а на леглата - 5.6 хиляди. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 3.9%, а на леглата в тях с 6.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през декември 2019 г., е 23.4 хил., или c 0.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и с 3 звезди съответно с 20.8 и 9.4%, докато в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е регистриран ръст с 22.7%.

През декември 2019 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 42.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 28.5% - на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 34.5% от нощувките на чужденци и 53.8% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 22.7 и 17.7% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки в местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

 

 

 

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация - с 23.4%, следват Германия - с 10.7%, Обединено кралство - с 9.0%, Турция - с 8.9%, Украйна - със 7.3%, и Румъния - с 6.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2019 г. намаляват с 12.9% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 12.1 хиляди. От всички пренощували лица 14.8% са чужденци, като по-голямата част от тях (39.9%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите българи са 10.3 хил., като 48.1% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2019 г. е 14.4% като намалява с 1.5 процентни пункта в сравнение с декември 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 21.7%, следвани от местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 17.6%, и с 3 звезди - 7.0%.

Приходите от нощувки през декември 2019 г. са 1 342.1 хил., или с 9.5% по-малко в сравнение с декември 2018 година. Регистрирано е намаление на приходите както от български граждани - с 11.3%, така и от чужди граждани - с 4.5% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Бургас по месеци

 

Добавено : понеделник, 17 февруари 2020 11:02 горе назад 405