Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

През ноември 2019 г. в област Бургас са функционирали 75 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.7 хил., а на леглата - 5.7 хиляди. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 2.6%, а на леглата в тях остава непроменен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през ноември 2019 г., е 29.7 хил., или c 12.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките (с 32.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 5.4%. Броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 21.6%.

През ноември 2019 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 43.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 22.5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22.8% от нощувките на чужденци и 14.0% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 34.1 и 63.5% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Реализирани нощувки на местата за настаняване в област Бургас

по категории и месеци

 

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация - с 24.6%, следват Турция - с 10.1%, Германия - с 8.2%, Гърция - със 7.5%, и Обединено кралство - с 6.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2019 г. се увеличават с 10.9% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 14.4 хиляди. От всички пренощували лица 15.0% са чужденци, като по-голямата част от тях (44.2%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите българи са 12.3 хил., като 55.0% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2019 г. е 18.7% като се увеличава с 2.3 процентни пункта в сравнение с ноември 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 23.8%, следвани от местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 25.6%, и с 3 звезди - 7.9%.

Приходите от нощувки през ноември 2019 г. са 1 373.6 хил., или с 1.3% по-малко в сравнение с ноември 2018 година. Регистрирано е намаление в приходите от чужди граждани с 9.7%, докато приходите от български граждани се увеличават с 2.6% (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Бургас по месеци

Добавено : четвъртък, 16 януари 2020 11:33 горе назад 413