Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
OСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА


 

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 200.1 хил., от които 105.5 хил. са мъже и 94.7 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 57.9% (при 55.3% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2.0 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 64.0%, а при жените - 52.4%.

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 194.9 хил., от които 102.8 хил. са мъже и 92.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.6% (77.8% за мъжете и 69.4% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 3.1 процентни пункта.

 

Фиг. 1. Коефициенти на заетост в област Бургас по тримесечия

 

 

 

Добавено : сряда, 20 ноември 2019 13:00 горе назад 323