Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС

ПРЕЗ ТРЕТОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2019 г. намаляват с 9.8% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 118.7 хиляди. Наетите лица в частния сектор намаляват с 12.5% (до 90.3 хил.), докато в обществения сектор се увеличават с 0.2% (до 28.4 хиляди).

В сравнение със септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас намаляват с 2.9%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 4.3%, докато в обществения сектор се увеличават с 1.8%.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 1.9% и достига 1 009 лева. В обществения сектор средната месечна заплата намалява спрямо предходното тримесечие на 2019 г. с 2.4% (1 119 лв.), а в частния сектор - с 1.5% (978 лева).

В сравнение с третототримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 9.9%, съответно в обществения сектор увеличението е с 10.0%, а в частния - с 9.6% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори в област Бургас

 

 

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г., област Бургас се нарежда на 10-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 704 лв., а най-ниска - в областите Видин - 810 лв., Благоевград - 815 лв. и Кюстендил - 868 лв. (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области

през III-то тримесечие на 2019 година

Добавено : понеделник, 18 ноември 2019 15:43 горе назад 412