Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2019 г. се увеличават с 15.3% спрямо края на март 2019 г., като достигат до 131.6 хиляди. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 19.5% (до 103.2 хил.), а в обществения сектор - с 2.2% ( до 28.3 хиляди).

В сравнение с юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас намаляват с 4.0%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 5.4%, докато в обществения сектор се увеличават с 1.2%.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 5.3% и достига 1 029 лева. В частния сектор средната месечна заплата се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2019 г. с 5.6% (993 лв.), а в обществения сектор - с 5.1% (1 147 лева).

В сравнение с вторототримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 9.7%, съответно в обществения сектор увеличението е с 10.8%, а в частния - с 9.1% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори в област Бургас

 

 

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г., област Бургас се нарежда на 10-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 729 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 809 лв., Видин - 819 лв. и Кюстендил - 878 лв. (фиг. 2).

 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области

през II-то тримесечие на 2019 година

 

Добавено : петък, 16 август 2019 15:15 горе назад 681