Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2019 г. е 56, а новопостроените жилища в тях са 369. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2019 г. 98.2% са със стоманобетонна конструкция и 1.8% с тухлена. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. сградите намаляват с 18.8%, a жилищата в тях - с 12, или с 3.1% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

в област Бургас по тримесечия

 

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (42.0%), следват тези с три стаи (28.7%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи и шест и повече стаи - по 2.2% (фиг. 2).


 

Фиг. 2. Въведени в експлоатация новопостроени жилища в област Бургас

по брой на стаите

 

 

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2019 г. е 25 872 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2018 г. намаляват със 17.7%. Жилищната площ[1] също намалява (с 14.4%) до 18 229 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 82.5 кв. м през второто тримесечие на предходната година на 70.1 кв. м през същото тримесечие на 2019 година (фиг. 3).

Фиг. 3. Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища в област Бургас по тримесечия

 


 [1]От 01.01.2019 г. площта на жилищните помещения включва и кухните над 4 кв. м.

Добавено : четвъртък, 15 август 2019 11:33 горе назад 327